Zara Spiralbøger

Sommerfugle i Danmark

I denne handy lommeguide får man beskrivelser af 55 arter af dag- og natsommerfugle, som man kan møde i den danske natur.

Sommerfuglene er nok de mest fascinerende og populære insekter i den danske natur. Man kan glæde sig over sommerfugle overalt i landskabet, hvor de kan finde føde til sig selv og deres larver.

Bogen kommer også ind på sommerfugles udvikling og levevis, og hvordan man får flere sommerfugl.