Stig Werner

Ferskvandsfisk

I denne handy lommeguide får man beskrivelser af over 30 fiskearter, som holder til i ferskvand.

Lommeguiden indeholder blandt andet information om levested, føde, størrelse, agn og redskaber samt fiskemetoder tilpasset den enkelte art.

Man får oplysninger om standpladser, mindstemål, fiskerekorder, opbevaring og præservering af fiskefangsten, hvordan den enkelte fiskeart egner sig som mad, og i nogle tilfælde tips om tilberedningsmetoder. Derudover er der oplysninger om generelle fiskeregler for ferskvandsfisk i Danmark.

Flere bøger af forfatteren